Důležitá upozornění

Pozor! Žádná markýza není ale v žádném případě náhradou plnohodnotného zastřešení. Látky jsou tenké, proto při větším zatížení vodou, případně navíc větrem nedokáží odolávat a může dojít v lepším případě k destrukci látky, v horším případě k destrukci i konstrukčních prvků. Ačkoliv konstrukce jsou stále dokonalejší, je třeba věnovat pozornost také síle větru i při slunečném počasí. Větší vítr dokáže nejen pocuchat potahovinu, ale i narušit nosné prvky, či ukotvení ve zdi.

Nové technologie s ohledem na zateplení

Jisté je, že význam nemá tato stínící technika jen v parném létě. I zimní sluníčko, svítí-li přímo do výkladní skříně obchodu, dokáže buď teplem, nebo UV zářením poničit například vystavené zboží. Nezanedbatelné také je, když při nepříznivé orientaci obchodu svítí slunce přímo do obchodu.

Ohodnoťte příspěvek